Địa chỉ: 22/4a Khu phố Chiêu Liêu, Phường Tân Đông Hiệp, Thị Xã Dĩ An, Bình Dương        Hotline: 0936916111        Email: xenanghoangthanh@gmail.com

XE NÂNG HOÀNG THANH

XE NÂNG HOÀNG THANH

XE NÂNG HOÀNG THANH

XE NÂNG HOÀNG THANH

XE NÂNG HOÀNG THANH
XE NÂNG HOÀNG THANH

Sản phẩm

Xe nâng container

Giá: Liên hệ

Diesel 10 tấn

Giá: Liên hệ

Xe nâng Komatsu 10 Tấn

Giá: Liên hệ

Xe nâng Diesel 10 tấn

Giá: Liên hệ

Xe nâng điện

Giá: Liên hệ

Heli 10 tấn

Giá: Liên hệ

Xe nâng 2.5 tấn

Giá: Liên hệ

Xe nâng người

Giá: Liên hệ

PHONE
SMS
MAP
XE NÂNG HOÀNG THANH